Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

2021-04-20

Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako 'obciążenie' finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego.

Zobacz więcej

I kwartał 2021 r. – podsumowanie niewypłacalności przedsiębiorstw oraz upadłości konsumenckich w liczbach

2021-04-14

Liczba upadłości i niewypłacalności przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2021 r. - niewypłacalności w pierwszym kwartale wzrosły w ujęciu rocznym o 122%, porównując z analogicznym okresem 2020 r.

Zobacz więcej

Problemy małżonka dłużnika upadłego

2021-02-11

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Zobacz więcej

Upadłość konsumencka, od czerwca 2020 roku ogłaszanych jest ponad 1000 upadłości miesięcznie!

2021-01-20

Od 2015 r. ogłoszono prawie 35 tysięcy upadłości konsumenckich. W 2020 r. częściej 'upadały' kobiety, a najwięcej wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczyło osób w wieku 40-49 lat. Choć, co ciekawe ponad 100 wniosków zostało złożone przez osoby powyżej 80 roku życia.

Zobacz więcej