Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

2019-12-06

Dłużnicy, którzy popadli w problemy finansowe, stając się niewypłacalni, mogą wyjść z długów dzięki upadłości konsumenckiej i „z czystą kartą” zacząć życie na nowo. Jednakże droga do osiągnięcia tego celu samodzielnie nie jest prosta. Aby ogłosić upadłość konsumencką należy spełniać określone prawem wymogi, a także przejść procedurę upadłościową już po jej ogłoszeniu. Wprawdzie na przestrzeni ostatnich lat przepisy w tym zakresie zmieniły się na korzyść dłużników, a ilość ogłoszeń upadłości ciągle rośnie, lecz nie oznacza to, że upadłość jest łatwa i szybka, a umorzenie wszystkich długów automatyczne. W związku z tym, fachowa pomoc prawna w procesie ogłoszenia upadłości może okazać się niezbędna dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

Zobacz więcej

Jak wyjść z długów?

2019-10-31

W szczególności w sytuacji, gdy brak jest pieniędzy na ich spłatę lub gdy możliwości zarobkowe są niewystarczające, aby spłacić wszystkie długi pracując nawet do końca życia. Najlepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która daję drugą szansę na rozpoczęcie życia na nowo, bez długów.

Zobacz więcej

Kto korzysta na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

2019-10-31

Wydaje się, że na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może skorzystać wyłącznie zadłużony konsument, którego długi zostaną umorzone. Jednak odpowiedź zaskakuje, bo tak naprawdę korzystają na tym wszyscy.

Zobacz więcej

Jakie są skutki zakończenia procesu upadłości konsumenckiej dla dłużnika-konsumenta?

2019-10-31

Sąd po zakończeniu postępowania upadłościowego umorzy całość niespłaconych w toku postępowania zobowiązań danego konsumenta, niezależnie od ich wysokość, najprawdopodobniej nastąpi całkowite oddłużenie. Odniesie to także skutek wobec innych osób, gdyż umorzone zostaną wszystkie roszczenia wobec upadłego. Umorzeniu będą podlegać również zobowiązania podatkowe oraz wobec ZUS.

Zobacz więcej