Jak wyjść z długów?

Z pewnością nikt nie chce znaleźć się w sytuacji, gdy długi uniemożliwiają normalne i godne życie. Jednak wielu ludzi ma takie problemy i często zdarza się, że po utracie pracy wzięta chwilówka na spłatę innych długów, zmusza do wzięcia kolejnej i kolejnej. Nierzadko także na skutek zajętych przez komorników kont bankowych, ludzie są „zmuszeni” do podejmowania pracy „na czarno”, aby mieć jakiekolwiek środki na utrzymanie. Wybierają oni pracę w szarej strefie, bo tylko w ten sposób mają szansę w miarę normalne funkcjonować. Ale czy jest to jedyne rozwiązanie?

Wyjściem jest właśnie tzw. upadłość konsumencka. W trakcie takiego postępowania w miejsce komorników wchodzi syndyk, który ma za zadanie spieniężyć majątek upadłego i przekazać otrzymane środki wierzycielom. Po pozytywnie zakończonym procesie upadłościowym długi zostaną w całości umorzone. Umożliwi to nie tylko podjęcie legalnej pracy bez obaw, że komornik zajmie dłużnikowi konto czy wynagrodzenie za pracę, ale również zwiększy szansę na wzięcie w przyszłości nowego kredytu. Jednak informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest odnotowana w BIK, a historia kredytowa będzie widniała w bazach danych przez kolejne 10 lat. Jednak znane są przypadki, gdy zaraz po zakończonym postępowaniu upadłościowym i umorzeniu długów, osoby starające się o kredyty otrzymują je.

Wróć do listy