Jakie są skutki zakończenia procesu upadłości konsumenckiej dla dłużnika-konsumenta?

Oczywiście wszystkie te zobowiązania musiały powstać przed ogłoszeniem upadłości i zostać ujawnione na liście wierzytelności prowadzonej przez syndyka.  Jednak i w tym postępowaniu są pewne wyjątki zobowiązań, które umorzeniu nie będą podlegały. Ustawodawca do takich rodzajów długów zaliczył m.in. alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.

Kolejnym pozytywnym aspektem zakończenia postępowania upadłościowego jest, że w momencie umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego konsumenta – sąd z urzędu wykreśli upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych, który prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy. A z kolei na wniosek upadłego również biura informacji gospodarczej będą miały obowiązek usunięcia danych osobowych z odpowiednich rejestrów.

Jednak najważniejszym pozytywem zakończonego postępowania upadłościowego wobec konsumenta jest możliwość rozpoczęcia życia na nowo, tak jakby nigdy nie miało się długów. Można podjąć legalnie pracę bez obaw, że komornik zajmie konto i samochód czy nawet prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto, można zaciągnąć nowe zobowiązania, w tym kredytowe.

 

Wróć do listy