Kto korzysta na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Najczęściej bardzo zadłużony konsument i tak nie spłaca swoich długów. Głównymi celem postępowania upadłościowego jest nie tylko doprowadzenie do sytuacji, w której konsumentowi na miarę jego możliwości finansowych daje się szasnę spłacić część swoich długów w tzw. planie spłaty, ale przede wszystkim chodzi o wyjście konsumenta z „szarej strefy”. Taka osoba powróci do życia społecznego, będzie płacić podatki i składki ZUS, a więc będzie mieć szansę w przyszłości na świadczenie emerytalne. Skorzysta na tym Państwo, ale również wierzyciele, którzy choć w części otrzymają zwrot pieniędzy lub szybciej otrzymają odpisy podatkowe, gdyż niezwrócone długi mogą zaliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Skorzystać na tym może także system bankowy, gdyż ludzie bąda ponownie mogli korzystać z różnych produktów bankowych.

 

 

Wróć do listy