Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Treść wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a wynik postępowania

2020-09-10

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po 24 marca 2020 r. ustawodawca dołączył nowe pozycje, które wpłyną na dalszy etap postępowania, jak i wprost odzwierciedlają istotne zmiany w prawie upadłościowym.

Zobacz więcej

Oddłużenie przedsiębiorcy łatwiejsze?

2020-09-03

Nieprawdą jest, że obecnie nie można ogłosić upadłości konsumenckiej prowadząc działalność gospodarczą. Zmiana w przepisach Prawa Upadłościowego zrównała sytuację osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej z osobą, która taką działalność prowadzi – a co za tym idzie, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona w obu sytuacjach. Co to zmienia?

Zobacz więcej

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

2019-12-06

Dłużnicy, którzy popadli w problemy finansowe, stając się niewypłacalni, mogą wyjść z długów dzięki upadłości konsumenckiej i „z czystą kartą” zacząć życie na nowo. Jednakże droga do osiągnięcia tego celu samodzielnie nie jest prosta. Aby ogłosić upadłość konsumencką należy spełniać określone prawem wymogi, a także przejść procedurę upadłościową już po jej ogłoszeniu. Wprawdzie na przestrzeni ostatnich lat przepisy w tym zakresie zmieniły się na korzyść dłużników, a ilość ogłoszeń upadłości ciągle rośnie, lecz nie oznacza to, że upadłość jest łatwa i szybka, a umorzenie wszystkich długów automatyczne. W związku z tym, fachowa pomoc prawna w procesie ogłoszenia upadłości może okazać się niezbędna dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

Zobacz więcej

Jak wyjść z długów?

2019-10-31

W szczególności w sytuacji, gdy brak jest pieniędzy na ich spłatę lub gdy możliwości zarobkowe są niewystarczające, aby spłacić wszystkie długi pracując nawet do końca życia. Najlepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która daję drugą szansę na rozpoczęcie życia na nowo, bez długów.

Zobacz więcej