Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Kto korzysta na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

2019-10-31

Wydaje się, że na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może skorzystać wyłącznie zadłużony konsument, którego długi zostaną umorzone. Jednak odpowiedź zaskakuje, bo tak naprawdę korzystają na tym wszyscy.

Zobacz więcej

Jakie są skutki zakończenia procesu upadłości konsumenckiej dla dłużnika-konsumenta?

2019-10-31

Sąd po zakończeniu postępowania upadłościowego umorzy całość niespłaconych w toku postępowania zobowiązań danego konsumenta, niezależnie od ich wysokość, najprawdopodobniej nastąpi całkowite oddłużenie. Odniesie to także skutek wobec innych osób, gdyż umorzone zostaną wszystkie roszczenia wobec upadłego. Umorzeniu będą podlegać również zobowiązania podatkowe oraz wobec ZUS.

Zobacz więcej

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

2019-10-31

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest przywilejem osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, który jest szansą na nowe życie wolne od długów. Przychodzi z pomocą dłużnikowi - konsumentowi, który zadręcza się tym jak wyjść z długów, często nie mając pieniędzy choćby na ich częściową spłatę.

Zobacz więcej